De Visie

“Ontwaken is wakker worden uit de droom van onze persoonlijkheid die afgesneden is van je essentie. We zijn vervreemd van wie we werkelijk zijn.”

Wij zijn gefascineerd door de ontdekkingsreis door het mysterie van het leven. Psychospiritueel werk is een spiritueel pad en een levensstijl.

We laten ons inspireren door de contemplatieve tradities, die ons uitnodigen om elke ervaring in het leven te verwelkomen als een mogelijkheid tot bewustwording en ontplooiïng. Het open onderzoeken van onze levenservaringen vanuit aanwezigheid en nieuwsgierigheid verdiept onze ervaring van onszelf en het leven. Dit brengt ons meer in verbinding met onze essentie en onze ware natuur.

de_visieHet grondidee van deze levensvisie is dat elke mens een essentie of Ware natuur heeft. Deze essentie huist in jezelf en jij kunt er contact mee maken; het is de weg van persoonlijkheid of ego naar essentie. Het contact met je essentie opent de weg naar een essentieel leven. In elke mens huist er een fundamentele goedheid en een verborgen bloei. De fundamentele goedheid of onze essentie is puur en het is de bron van vervulling en tevredenheid. Deze essentie is onze verborgen bloei die in elk van ons aanwezig is en wacht om opnieuw tevoorschijn te komen. Wanneer we geboren worden, zijn we onze essentie. De kwaliteiten van onze essentie zijn aanwezig en rijzen op tijdens de verschillende fasen van onze ontwikkeling. De essentiële kwaliteiten die positief gespiegeld worden en gewaardeerd worden blijven een deel uitmaken van onze ervaring. De essentiële kwaliteiten die niet gespiegeld, niet erkend en niet gewaardeerd worden verliezen we het contact mee. Deze contact breuk met onze essentiële kwaliteiten ervaren we als energetische leegte of gaten. Naast het terugtrekken uit deze essentiële kwaliteiten ontwikkelen we onze persoonlijk, ons ego of onze cocon. We bouwen een egostructuur op door ons te vereenzelvigen met reactiepatronen, overtuigingen, relatiepatronen en zelfbeelden. Onze egostructuur of onze ik-kramp had als intentie om onze essentie te beschermen. Het ego is een reflectie van de verschillende essentiële kwaliteiten waar we het contact mee verloren hebben in onze persoonlijkheid ontwikkeling. We verliezen het contact met de ene essentiële kwaliteit na de andere en we vervangen ze door egostructuren, zelfbeelden, overtuigingen en afweermechanismen. Deze essentiële kwaliteiten zijn nog steeds in ons aanwezig en ze wachten om opnieuw tevoorschijn te komen. Dit is onze verborgen bloei die wacht om opnieuw het daglicht te kunnen zien.

In het psychospirituele werk verken je de structuren die de toegang tot je essentie afdekken en verhullen. Je leert allereerst om aanwezig te zijn met jezelf en de structuren in jezelf. Deze structuren gebruiken we als toegang tot onze essentie. Door onze egostructuur te verwelkomen, er bewustzijn in binnen te brengen, begint deze zich te ontvouwen en de structuur wordt transparanter.

Door je ervaring met bewustzijn te doorvoelen komt een proces van ontvouwen op gang. Door onze ik-kramp of onze cocon te verwelkomen en ze te doorvoelen en er bewustzijn in binnen te brengen beginnen deze zich te ontvouwen. Het ontvouwen van je cocon zorgt ervoor dat deze lichter en transparanter wordt zodat je essentie maar en meer voelbaar en zichtbaar wordt en door begint te stralen in je bewustzijn en ervaring. Het vernieuwde contact met onze essentie zorgt ervoor dat deze opnieuw kan circuleren en stromen in ons lichaam en ons bewustzijn.

Psychospiritueel werk leert je allereerst om aanwezig te zijn in jezelf en je ervaring. Elk aspect van de menselijke ervaring kun je gebruiken als een deur naar spiritueel ontwaken. Alles wat je ervaart biedt, ongeacht de beoordeling daarvan, een gelegenheid om dieper en wezenlijker contact te maken met wie jij bent. Dat geeft je de gelegenheid om alle aspecten van jezelf te omarmen, ook die kanten van jezelf die je gewoonlijk verbergt en verwerpt. Het werk begint bij jezelf, precies zoals je bent, hier en nu, met het verlangen om jezelf en je essentie beter te kennen. Jezelf en je leven begrijpen wil zeggen jezelf erin engageren, begrijpen wil zeggen het aan den lijve ondervinden. In het werk verleg jij je aandacht van de persoonlijkheid naar je Essentie of Ware natuur.

Essentie geeft vervulling
Onze essentie geeft je een gevoel van heelheid en vervulling. Vaak zoeken we deze heelheid en vervulling buiten onszelf. We gaan ernaar opzoek in de ander en onze relaties met de ander. In de psychospirituele visie kun je dit gevoel van heelheid en vervulling niet vinden in de buitenwereld. Het werk laat je naar binnen gaan naar je essentie of kern. Onze essentiële kwaliteiten geven ons de vervulling en heelheid waar we allemaal naar op zoek naar zijn. Vanuit deze essentie kunnen we een essentieel leven beginnen leven. Je neemt je essentie mee in het leven en je gaat in contact en interactie met je omgeving vanuit je eigen kern en met je essentiële kwaliteiten. Je leeft een essentieel leven, je eigen diepte treedt in contact met je omgeving en de anderen. In psychospiritueel werk ga je op ontdekking naar wat voedzaam voor je is op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Het ontmoeten van de essentie in jezelf en de ander is wat je werkelijk voedt en vervult. Het werk stelt technieken, meditaties en rituelen voor om je essentie te ontmoeten en jezelf ermee te verbinden. Het is onze bezieling om vanuit onze essentie te leven.

Hoe wij essentie benaderen.
We benadrukken het Zijnsaspect van je essentie, je ontspant in je essentie en je leert erin thuis te komen. We werken vanuit de essentiële kwaliteit zelf. De essentiële kwaliteit geeft aan welke aspecten van de persoonlijkheid belicht en doorzien dienen te worden. Het is de essentiële kwaliteit zelf die het werk doet.

Binnen het essentiële werk kun je twee stromingen onderscheiden:

Sommige scholen leggen de klemtoon op het doorgronden van je obstakels en persoonlijkheidstructuren om zodoende aan te komen bij je essentie.

Andere groepen leggen de klemtoon op het beleven en doorgronden van je essentie. De essentie zelf is hetgeen de transformatie van de persoonlijkheid bewerkstelligt. Je schept ruimte voor je essentie en je bent erin aanwezig. Je ontspant in je essentie en je verwelkomt elke ervaring vanuit je essentie.

De oorsprong van Psychospiritueel werk
“In het heden gaan staan is open staan voor het hier en nu zonder ons eraan vast te klampen of ons ertegen te verzetten.” – Stephen Levine

Er is een tendens in het moderne Westen om bijna uitsluitend te focussen op de psychologische dimensie en de diepere dimensies van de mens onaangeroerd te laten of ze gewoonweg te ontkennen. De weg om je essentie te ervaren en er vanuit te leven is door de kunst van het open zelf onderzoek en meditatie te beoefenen.

Het transformatieproces dat wordt beleefd doorheen deze meditatieve praktijk wordt ervaren als het herinneren van je eigen wezenlijke natuur.
De sleutel van dit werk is : Presence of Aanwezig zijn.

We leven bijna constant in onze discursieve of denkende geest; we leven in het verhaal over onszelf en onze ervaring. Daarmee gaan we voorbij aan alle sensaties, gevoelens, gedachten, energieën die we ervaren als ons bewustzijn in het moment rust. Meditatie is aanwezig zijn in het moment waarbij je geest en lichaam synchroniseren en weer een geheel vormen. Meditatie is het helemaal doorvoelen van je ervaring en erdoor geraakt en beroerd te worden. Je voelt en doorvoelt wat er leeft in jezelf en je beleeft en leeft wat er is in jezelf in het moment.

Je lichaam is heel waardevol in het ontwikkelen van aanwezigheid of Presence. Door alle sensaties fijner te gaan voelen, ga je dieper dan het verhaal over je ervaring en begin je contact te maken met de fundamentele levendigheid of je essentie. Enerzijds leer je de verschillende lagen van je egostructuur te voelen, anderzijds leer je opnieuw je essentie te voelen. In dit proces stuit je vaak op het superego of de interne criticus. Zodra je dieper gaat voelen dan je gewoonlijk doet beginnen er allemaal stemmen op te komen die je ervaring afkeuren. Als we buiten de gekende werkelijkheid treden en je iets ervaart wat niet bij je gewoonlijke zelfbeeld en realiteit ervaring past komt je superego of interne criticus in actie. Deze afkeurende stemmen en oordelen vertalen zich als spanningen in je lichaam, in je geest en in je emoties. Deze spanningen snijden je af van je eigen innerlijke diepte. Je kan deze afweermechanismen waarnemen en door hun taal te leren leer je ze te gebruiken op een vaardige manier. In plaats van je af te snijden van je diepte kun je ze op een vaardige manier gebruiken om juist toegang te krijgen tot je eigen essentie. Je stopt om eenvoudigweg je gewoontes te herhalen. Je gaat uit op onderzoek, je bent nieuwsgierig en je daalt dieper af in jezelf. Je volgt het verlangen naar je eigen diepte of kern, de bron van je vervulling en geluk.

Psychospiritueel werk biedt geen geloofssysteem of dogma’s aan, maar wel een onderzoekswijze, die je de mogelijkheid geeft om alle facetten van het leven te exploreren, om je bewustzijn te verruimen en om je opnieuw te verbinden met je essentie.

De training is bedoeld voor mensen die al enig persoonlijk groeiwerk en spirituele verkenning achter de rug hebben.

De cursus combineert het informatie tot je nemen met het ervaringsgericht verwerken ervan. We werken met meditatie in de hele groep en met open zelf onderzoek of meditatief zelfonderzoek met steun van een stille getuige als partner. De opzet van deze cursus heeft als uitgangspunt dat ontvouwing van binnen naar buiten gebeurt. We beginnen met de transpersoonlijke of essentiële dimensie en ontmoeten van daaruit het persoonlijke, het relationele en lichamelijke. Er zal in deze cursus van het begin af aan ervaringsgericht met de essentiële dimensie gewerkt worden. We gebruiken open zelfonderzoek of inquiry, meditatie, bewustzijnsverruimende oefeningen, lichaamsbewustzijn, de gevoelde ervaring, sensitiviteits- en contactoefeningen.

In ons aanbod staan volgende thema’s centraal :

De weg van ego naar Essentie. De eerste stap hiertoe is de bewustwording van je Essentie en je Ware Natuur. Je begint je bewustzijn uit de breiden voorbij de conditioneringen uit je verleden.
De kunst van het leven vanuit je Essentie. Dit omhelst een authentiek contact met jezelf, met de ander en met de wereld om je heen. Het contact met je essentie is een enorme levensverdieping.
Het ontvouwen van de verschillende kwaliteiten van je Essentie. Het onderzoeken van het potentieel en dynamiek van je essentie.
Het introductiejaar is een manier om kennis te maken met onze manier van werken. Het biedt je de mogelijk om intens te ervaren wat psychospiritueel werk voor jou kan betekenen en hoe je het kunt integreren in je dagelijkse leven. Om te kijken of dit werk voor jou op dit moment geschikt is, vragen we een motivatiebrief en een persoonlijke levensgeschiedenis en een intakegesprek voor deelname.

Het werk kan je in een intensief proces brengen. Om je proces te verdiepen worden er individuele proces sessie aangeboden. Deze sessies zijn facultatief. We raden de studenten ook aan om regelmatig met het materiaal te oefenen en tijd te nemen voor meditatie en reflectie. Het is een manier om af te tasten of dit traject iets is voor jou en of je verder wil gaan in een langduriger traject. We werken met een vaste groep van maximaal 20 deelnemers.

Het verwoorden van onze ervaring.
Open zelfonderzoek is een manier om je eigen waarheid te vinden, te voelen en te spreken. Je leert te spreken en luisteren met je hart en je lichaam. Hierdoor kun je zowel je spreek- als je luisterhouding ontwikkelen. Meditatie is enerzijds een vorm van diepluisteren maar ook een spreken vanuit je diepte. Normaal gezien gaan we weg van onze ervaring als we erover spreken. Spreken is veelal een manier om het contact en de voeling met je ervaring te verliezen. Het benoemen van je ervaring in open zelfonderzoek, geeft je de mogelijkheid dieper in je eigen innerlijk door te dringen. Het spreken in open zelfonderzoek lijkt een beetje op hardop mediteren.

Je leert te spreken voorbij je gebruikelijke reactiepatronen en vanuit een staat van stilte. Je leert luisteren voorbij je gewoonlijke reactiepatronen en vanuit een staat van stilte die niet alleen jezelf aangaat, maar ook de persoon die aan het woord is of.

Deze manier van luisteren en spreken werkt ook in het dagelijks leven door.

“Als wij anderen de waarheid vertellen dan kunnen zij ook open tegenover ons zijn – misschien niet onmiddellijk, maar we geven hen in ieder geval de mogelijkheid zich ook eerlijk te uiten. Als we niet zeggen wat we voelen, creëren we verwarring voor onszelf en anderen. Door de waarheid te omzeilen ontnemen we de spraak haar functie: communicatie. De waarheid spreken is ook met zachtheid verbonden…. Als we de waarheid vertellen, dan kunnen we op zachte, vriendelijke manier spreken. En zo zullen onze woorden kracht hebben.” – Chögyam Trungpa Rinpoche

Het lichaam en de gevoelde ervaring.
Psychospirtueel werk is een weg naar binnen. In sommige onderdelen van het psychospirituele werk werken we bewustwordingstechnieken die het lichaam als uitgangspunt nemen.

De scheiding van lichaam en geest staat je eigen proces van verdieping in de weg. Je lichaam en de energetische processen in je lichaam zijn een manier om je persoonlijkheid te begrijpen. Ons spierpantser is een deel van de cocon van onze persoonlijkheid. Door met je bewustzijn hier in door te dringen beginnen deze lagen te onspannen en te verzachten. Het werken met je lichaam helpt je om steviger te verankeren in je lichaam en je leert te proces vanuit je lichaam te volgen. De klemtoon licht echter op het werken met de gevoelde ervaring of de ‘felt-sense’ de subtiele lichamelijke gewaarwordingen.

In psychospiritueel werk verlaag je het zwaartepunt van je denkende geest naar je lichaam en je buikcentrum. Het gecentreerd zijn in je Hara, Kath of onderbuik geeft je een groter gevoel van balans en evenwicht. Je maakt hierdoor meer contact met de fundamentele werkelijkheid van je bestaan, waardoor je gevoel van veiligheid toeneemt en je lichaam meer in staat is om fysieke en emotionele lading te verdragen. Je leert geaard te zijn in je lichaam zodat je niet weg vliegt als je fysieke of emotionele spanning ervaart of de opwinding van een sterke essentiële staat. Het lichaam leert om de intense energie te ontladen, te reguleren of er een bedding voor te zijn. Het lichaamspantser is een deel van je psychische korset dat we in ons werk benoemen als de cocon, het ego of de persoonlijkheid. Door te werken met het fysieke proces vinden er overeenkomstige veranderingen plaats in je attitude en denkwijze.

Meditatie
Onze essentie is de fundamentele, menselijke wijsheid die niet het eigendom is van een bepaalde traditie, cultuur of religie. Meditatie is het beoefenen van authentieke aanwezigheid. Meditatie richt zich initieel op het leren kennen van je geest en je lichaam en er vriendschap mee te sluiten. Zitmeditatie vormt het hart van het psychospirituele werk. De beoefening van aandachts- en gewaarzijnsmeditatie stelt ons in staat nauwkeurig naar onze lichamelijke en geestelijke situatie te kijken, zonder te proberen die te veranderen. Deze beoefening ontwikkelt openheid tegenover onszelf en onze omgeving van moment tot moment.

Meditatie betekent “niet bang zijn voor wie je bent” het is een combinatie van moed, onbevreesdheid en zachtmoedigheid

Door meditatie verandert niet alleen onze innerlijke ervaring, maar ook de relatie met de wereld om ons heen. De ontdekking van vriendelijkheid tegenover onszelf voert als vanzelf naar openheid voor de wereld. Meditatie ontwaakt de wakkerheid en waardigheid die als potentie in ieder menselijk wezen aanwezig is. Door je eigen angsten en beperkingen onder ogen te zien, ontwikkelen we moed en onbevreesdheid. Centraal staat het contact met onze essentie of ware natuur die toegankelijk is voor iedere mens en die je kunt ontwikkelen door meditatie. Vanuit je essentie of ware natuur kun je de dingen laten zijn zoals ze zijn. Meditatie maakt ons duidelijk hoe we de problemen van het leven kunnen zien als kansen en uitdagingen.

In het oosten bestaat in de meditatieve traditie over het algemeen een duidelijke scheiding tussen dagelijks leven en meditatie. Het psychospirituele werk biedt de mogelijkheid de meditatieve traditie te verkennen en meditatie te beoefenen en deze toepasbaar te maken in ons dagelijkse leven. Meditatie cultiveert de intrinsieke menselijke wijsheid en de fundamentele goedheid. Het doel van meditatie is niet enkel individuele verlichting maar ook een bijdrage aan geen gezonde menselijke samenleving. De zitmeditatie wordt aangevuld met oefeningen die meer de verhouding met je medemens en de buitenwereld verkennen. Bovendien maak je contact met verschillende gevorderde meditatievormen waarbij de nadruk ligt op het werken met essentie en je Ware natuur.