Methodologie

Het Essentiewerk in de School voor Psychospiritueel Werk.
Een ervaringsgerichte training voor zoekers en therapeuten.

Het doel van deze ervaringsgerichte training is om opnieuw contact te maken met je ware natuur of Essentie en deze rechtstreeks te ervaren. Het werk is grotendeels gebaseerd op de Diamond Logos Leringen. Het essentie werk begint daar waar de meeste therapeutische benaderingen eindigen. Ondanks het feit dat we werken met emotionele conflicten en persoonlijkheid thema’s ligt de nadruk op de contactbreuk met onze Ware Natuur, ons ZIJN of onze Essentie. De belangrijkste reden van onze onvrede is de contactbreuk met onze diepte of Essentie. De meeste psychotherapeutische benaderingen hebben geen aandacht voor de Zijnsdimensie of de Essentie en de verschillende kwaliteiten van je Essentie. Anderzijds hebben de meeste spirituele benaderingen de tendens om over het ego of de persoonlijkheid heen te springen of deze af te wijzen. Het Essentie werk geeft ons een ervaringsgericht begrip van het Essentiële domein en van het ego of de persoonlijkheid en het laat je zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat er een mededogend begrip ten aanzien van de persoonlijkheid.

In het psychospirituele werk gebruiken we een kaart uit de contemplatieve tradities en combineren deze met de moderne diepte psychologie en hieruit is een systeem ontstaan dat je opent voor de Essentiële dimensie. Essentie is de brug tussen het spirituele domein van het Absolute en de persoonlijkheid of de ego structuur.

Het hart van dit werk.
Het hart van dit werk zijn de verschillend Essentiële kwaliteiten en voertuigen. Deze Essentiële kwaliteiten hebben een relatie met de diepte psychologie uit het westen. Het werk reikt een pad aan om je eigen Essentiële natuur te leren kennen en ervaren en het contact terug te herstellen met de verschillende kwaliteiten van je essentie zodat zij de basis worden van waaruit je kunt leven.

methodologieIn de eerste twee jaar (het introductiejaar is het eerste jaar) gaan we in op de 5 belangrijkste Essentiële kwaliteiten. We werken gedurende een aantal maanden met een bepaalde Essentiële kwaliteit. Elke Essentiële kwaliteit heeft zijn eigen karakteristieken. Een Essentiële kwaliteit heeft veelal een eigen kleur, fysieke, energetische, emotionele en mentale kenmerken en het roept allerlei psychologische thema’s op in onze ervaring.

De psychologische thema’s die opgeroepen worden werpen een licht op hoe je het contact met deze kwaliteit bent kwijtgeraakt en hoe je er nu opnieuw contact mee kunt maken en de contactbreuk langzamerhand kunt helen.

In het werken met deze Essentiële kwaliteiten is het open zelfonderzoek of inquiry de belangrijkste methodologie. Inquiry is de liefde voor de waarheid in onszelf en de nieuwsgierigheid om de waarheid over onszelf te kennen en het engagement om aanwezig te blijven met de waarheid in onszelf. Dit open zelfonderzoek leer je stap voor stap en het wordt op verschillende manier toegepast en het wordt in verschillende vormen tot uitdrukking gebracht.

De verschillende Essentiële kwaliteiten
Hoe zou het zijn om toegewijd te zijn aan je eigen Essentie en meer in contact te staan met je eigen waarheid? Wanneer we ons afstemmen op onze innerlijke stroom van wijsheid en fundamentele goedheid, ontstaat er helderheid en moed om contact te maken met wat er is in onszelf en onze ervaring. Dit vraagt openheid, nieuwsgierigheid en moed om onze eigen gewoonten onder ogen te zien en te leven vanuit een moeiteloze staat van aanwezig zijn bij wat er is. Je leert te rusten in jezelf en je leert jezelf te ontmoeten en te kennen, ook in contact.

We bieden meditaties, open zelfonderzoek, lichaamsgewaarzijn en contactoefeningen aan om de Essentiële kwaliteiten als een levende realiteit te ervaren in jezelf.

Essentiële ruimte.
Hoe zou het zijn om elke ervaring te verwelkomen en te laten zijn wat er is en om ‘ja’ te zeggen aan wat zich in jou wil ontvouwen? Als we deze Essentie ervaren voelen we ons open, ruim en vrij. Deze Essentie wist onze begrenzingen en zelfbeelden uit in de beperkingen van onze conditionering van het verleden. De vrije doorstroming van deze Essentiële kwaliteiten is nodig om je vrij en vervuld te voelen. Als je geen toegang hebt tot deze kwaliteiten kan je leven zwaar aanvoelen.

Essentiële kracht.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we ons krachtig, levenslustig en moedig. Deze Essentie geeft om het vermogen om met de uitdagingen en mogelijkheden van het leven om te gaan terwijl we ons krachtig, vermogend en enthousiast voelen.

Essentiële kracht is de moed om uitdagingen aan te gaan en je angsten tegemoet te treden. Het is het vermogen om een autonoom individu te zijn en het geeft je de kracht om afstand te nemen van de oude structuren die je binden en je eigenheid en je ontvouwen in de weg staan. Je voelt je vitaal, levendig en krachtig. Je pakt de koe bij de horens en je gaat de uitdagingen aan in je eigen proces en in de wereld rondom je. Het leven wordt een uitdagende reis als de Essentiële kracht in jezelf tot leven komt.

Essentiële Wil.
Als deze Essentie stroomt in onszelf geeft het een gevoel van innerlijke stevigheid, geworteld zijn en een gevoel van diepe innerlijke ondersteuning en gedragenheid. Deze kwaliteit stelt ons in staat om ons op ons ondersteund en op ons gemak te voelen en in contact te staan met ons Wezen te midden van het dagelijkse leven.

Het is een ontspannen vertrouwen wat ontstaat uit het contact met je eigen Wezen. Het is standvastig, gegrond, geduldig en het stelt je in staat om jezelf te engageren, discipline te ontwikkelen en moeilijkheden en uitdagingen te verduren.

Essentieel mededogen.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we ons omringd door vriendelijkheid, zachtheid en mededogen. Deze Essentie geeft ons het vermogen om onze innerlijke ervaring tegemoet te treden met liefdevolle vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

Gaat over het vriendschap sluiten met je eigen pijn en lijden en je sluit vrede met jezelf en je persoonlijkheid. Het is het mededogen wat je in staat stelt om diep in je wonden af te dalen en jet mededogen heelt je pijn en je angst en weerzin tegen je pijn. Het is niet het emotionele medelijden, maar het stelt je wel in staat om mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van anderen.

Essentiële vrede.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we een diepe vrede en een diep gevoel van intimiteit met onszelf, de ander en het bestaan. Deze Essentie veegt onze denkende en twijfelende geest uit en ons overmatig denken en het laat ons landen in de diepe vrede en rust.

Gaat over de ruimte van niet-weten en open zijn voor het mysterie van het leven. Het is de kwaliteit die je hectische gedachten tot rust brengt alsook de koortsachtigheid van je emoties. Het is de aanwezigheid van vrede en het toont je wat echt meesterschap is.

Essentiële vreugde.
Als deze Essentie stroomt in je lichaam voel je een gevoel van subtiele vreugde en lichthartigheid. Deze Essentie verlicht de zwarte en zorgen van je hart en geeft je het vermogen om het leven te vieren en op een vreugdevolle manier in het leven te staan.

Het is de innerlijke zon die schijnt in jezelf en je in staat stelt om je leven op een lichte en vreugdevolle manier te leven. Het stelt je in staat om nieuwsgierig te zijn naar jezelf en het leven en het met open armen te omarmen. Het is de plaats waar je de zwaarte en ernst achter je laat en de depressieve zwaarwichtige stukken van jezelf en waar je de lichthartige onschuld opnieuw terugvindt in jezelf.

Van staat naar station.
Als je voor het eerst een bepaalde Essentiële kwaliteit ervaart is het net alsof je van iets nieuws proeft, je een blik werpt op een heel nieuwe werkelijkheid en je iets unieks ervaart in je lichaam.

Doorheen de tijd leer je de verschillende elementen kennen die de vrije doorstroming van een Essentiële staat tegenhouden zowel in je geest, je hart en je buik en lichaam.

Eenmaal een kwaliteit vrijelijk kan stromen in de totaliteit van je lichaam wordt het een station. We zijn dan in staat om de bepaalde Essentiële kwaliteit te ervaren als we er nood aan hebben. Bovendien rijst deze Essentiële kwaliteit vanzelf op en vult het ons systeem als we contact maken met iets wat ons herinnert aan deze kwaliteit, of als we er aan denken of er over spreken.

Als de verschillende Essentiële kwaliteiten een station worden wordt ons dagelijkse leven; dieper, rijker en vervullender.

Andere onderdelen van de opleiding.
Een gefundeerd begrip van de activiteit van het superego of de interne criticus: de doorsprong, de werking en de relatie met het zelfbeeld, de manieren waarop het je aanvalt en manipuleert en de verschillende manieren hoe jij je kunt loskoppelen van het superego.

De grondhoudingen van die werk zijn aanwezigheid, openheid en ervaringsgericht begrip: een oprecht onderzoek van wat er echt aanwezig is in je ervaring en het vermogen om hiermee aanwezig te zijn. Het gaat niet over verandering of het verbeteren van jezelf en je persoonlijkheid of het actualiseren van je mogelijkheden. Het gaat juist over het echt ontdekken wie je bent en hier opnieuw contact mee maken.

De “theorie van de gaten”. Deze theorie zegt dat we geboren worden als Wezens of als Essentie en dat door het gebrek aan herkenning in onze vroege jeugd we het contact met onze ware natuur verliezen. Deze contactbreuk ervaren we als een gevoel van gemis of een leegte ( een gat) en deze gaten vormen de kern van onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid is een compensatie voor deze gaten of leemtes en de persoonlijkheid tracht de Essentie te imiteren. We noemen dit het vullen van onze gaten. Iemand die het contact met zijn eigen essentiële kracht is kwijtgeraakt zal vaak allerlei pogingen doen om sterk en krachtdadig over te komen. De persoonlijkheid produceert een nepkracht.

In het werk brengen we deze gaten naar de oppervlakte met behulp van open zelfonderzoek of inquiry. We onderzoeken welke afweermechanismen je gebruikt om het gat af te dekken en hoe je kunt leren om te ontspannen in het gat omdat het gat de fundamentele toegangspoort is tot een bepaalde essentiële kwaliteit. Als we het gat niet langer opvullen maar ermee aanwezig zijn kan de essentiële kwaliteit die nodig is terug oprijzen in het gat of de leegte. Hierdoor beginnen we onze essentie weer terug te vinden en herstelt de contactbreuk zich.