Training

Psychospiritueel werk is een vorm van innerlijk werk dat hedendaagse dieptepsychologie verbindt met spirituele kennis uit de contemplatieve tradities, zowel boeddhistische meditatietechnieken alsook Soefi wijsheid van onze essentie. Psychospiritueel werk is niet enkel een synthese van bestaande kennis, het is gebaseerd op een nieuw geintegreerd begrip van de relatie tussen onze persoonlijkheid en onze ware natuur. Essentie of onze Ware Natuur is een levende Aanwezigheid, die allerlei kwaliteiten heeft die we rechtstreeks kunnen ervaren. Door dit werk te doen krijgen we de mogelijkheid om onze diepste Essentiële natuur te ontdekken en te realiseren

trainingDoorheen de tijd, hebben mensen een intuitie gehad voor een diepere dimensie van het bestaan die we in ons werk Essentie noemen. Essentie is geen object dat we ontdekken in ons innerlijke: het is onze Ware Natuur. De beleving en realisatie van Essentie is de centrale taak van spiritueel werk en spirituele ontwikkeling.

Psychospiritueel werk is een combinatie van meditatie en het diepgaand onderzoeken van je ervaring in het moment. Het werk maakt je meer bewust van je presence of aanwezigheid waardoor jouw presence je innerlijke reis en dagelijkse leven begint te ondersteunen en te doordringen. De centrale methode is open inquiry of zelfonderzoek vanuit jouw ervaring in het moment. We streven niet een bepaald ideaal na, maar we verwelkomen wat er is en dit is de eerste stap in jouw eigen unieke ontwikkeling en het ontvouwen en verdiepen van jouw eigen ervaring.

Psychospiritueel werk is geen psychotherapie. Het begint daar waar de meeste psychotherapeutische benaderingen eindigen. Er is niet enkel aandacht voor emoties en gedachten. De nadruk ligt op de contactbreuk (en het herstel van het contact) met onze Ware Natuur, ons Zijn of onze Essentie. Het werk laat je ervaren wat het Essentiële domein inhoudt, maar ook hoe jouw persoonlijkheid werkt en hoe jouw essentie en jouw persoonlijkheid met elkaar verbonden zijn. We treden onze psychologische patronen en structuren tegemoet van uit onze essentie, zodat jouw essentie de basis kan worden van waaruit je leeft en handelt.

Voor wie?
Psychospiritueel werk is bedoeld voor mensen die vertrouwd zijn met innerlijk psychologisch werk, persoonlijke ontwikkeling en meditatie.
Het opnieuw contact maken met onze levende Essentiële stroom kan een deel zijn van jouw innerlijke reis. De innerlijke reis begint doordat we ons richten op de waarheid en ontwikkelt zich doorheen de tijd naar een diepe liefde voor de waarheid.

De opleiding zelf start op donderdagavond 24 September 2020 in Gent. Men kan echter eerst deelnemen aan de workshop Van Ego Naar Essentie.

De training gaat door op donderdagavonden van 19.30 tot 22.30 uur in VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a (zijstraat Rozemarijnbrug), 9000 Gent.

We vragen van de deelnemers dat ze eerst een intake gesprek hebben, en een schriftelijke motivatie met beknopte levensgeschiedenis opsturen naar Douwe Nutterts, Coupure 360, 9000 Gent, of stuur een e-mail hier.