De zes werelden van het cyclisch bestaan.

Het Levenswiel (het wiel van Samsara) is een boeddhistisch beeld dat 6 fundamentele psychologische gesteldheden of bestaansniveaus in kaart brengt.

Enerzijds geeft dit een overzicht van de wereld van de neurotische geest, anderzijds toont het ons hoe we doorheen die verschillende gesteldheden cirkelen bij leven en welzijn. In deze cursusreeks staan we stil bij elk van deze 6 verschillende psychologische gesteldheden en leren we ze te herkennen en op te merken in ons dagelijkse leven. Deze gesteldheden zijn zowel de bron van onze bevangenheid, alsook een middel om vrijer te worden en met meer wakkerte in het leven te staan.

In de workshop gebruiken we het beeld van het levenswiel en de 6 psychologische staten of stijlen van gevangenschap of werelden van cyclisch bestaan, die hierin aanwezig zijn. Deze 6 psychologische werelden drukken zich uit in onze emoties en gedachten van het moment en vormen de basis van onze waanzin of onze neurotische geest. Elk moment kunnen we gadeslaan hoe een van deze psychologische werelden aanwezig is in onze ervaring.

De 6 staten van gevangenschap en vrijheid
De 6 stijlen zijn 6 manieren waarop we de gevangenen zijn van onze gekende patronen maar elk van deze stijlen is ook een deur die ons in staat stelt om wakker te worden uit deze verwarring, vrij te worden en opnieuw deel te hebben aan de vrijheid die ons geboorterecht is.

Elke psychologische wereld hangt samen met een bepaalde emotie. De helle wereld hangt samen met agressie, de hongerige geesten wereld hangt samen met hebzucht en gemis, de dierenwereld met onwetendheid, de mensenwereld met passie en verlangen, de jaloerse godenwereld met afgunst en de hang naar afleiding en de godenwereld met trots en extase. In deze workshop gaan we na hoe we deze 6 werelden kunnen opmerken in onszelf, de ander en de wereld rondom ons. We beginnen om vertrouwd te worden met elke wereld zodat we ze niet langer hoeven te vrezen maar kunnen zien als mogelijkheden om ruimer, vrijer en wakkerder te worden.

De workshop reikt enerzijds een theoretisch kader aan dat je helpt elke wereld duidelijk te begrijpen en te herkennen en anderzijds helpen de ervaringsoefeningen je om elke wereld diepgaand te verkennen in jezelf en de ander.

Voor wie is deze workshop bedoeld: op de eerste plaats voor iedereen die zichzelf en zijn diep innerlijk functioneren graag onderzoekt, zijn eigen toolbox wil verrijken om vrijer en authentieker in het leven te staan. Daarnaast is de workshop gericht op coaches, counselors, therapeuten.