Van Ego naar Essentie ( 12 -13 September 2020)

(Deze workshop is een vereiste voor deelname aan de opleiding)

De mens bestaat uit twee delen: essentie en persoonlijkheid. Essentie is wie je eigenlijk al vanzelf bent en waarmee je geboren bent. Jouw persoonlijkheid is hetgeen in ontwikkeld hebt doorheen jouw leven. – Gurdjief.

Deze workshop is een inleiding in het perspectief en de beoefening van Psychospirituele werk. De weg van persoonlijk of ego naar essentie is eigen aan alle contemplatieve en meditatieve tradities. Spiritueel werk gaat over het onthullen wat verborgen is, het helen wat gebroken is en ontvouwen wat ingevouwen is. Essentie of onze Ware Natuur is een levende Aanwezigheid, die allerlei kwaliteiten heeft die we rechtstreeks kunnen ervaren. Door dit werk te doen krijgen we de mogelijkheid om onze diepste essentiële natuur te ontdekken en te realiseren.

Wanneer we geboren worden, zijn we onze essentie. Essentie is een verzamelnaam die bestaat uit verschillende kwaliteiten en deze verschillende essentiële kwaliteiten rijzen op doorheen de verschillende ontwikkelingsfasen in ons leven. We verliezen geleidelijk het contact met de verschillende kwaliteiten van onze essentiële natuur en we ontwikkelen onze persoonlijkheid, ons ego of onze cocon. Onze persoonlijkheid is een nabootsing van de verschillende essentiÎle kwaliteiten waarmee we geleidelijk het contact verloren hebben.

De verschillende essentiële kwaliteiten zijn nog steeds in onszelf aanwezig en ze wachten om opnieuw tevoorschijn te komen. Onze essentie is als het ware ingevouwen in ons bewustzijn en ze wacht om zichzelf te ontvouwen en dit gebeurt als we de contactbreuk met onze essentie herstellen.

Op een bepaald moment in onze ontwikkeling begint de vlam van de zoektocht te ontwaken en beginnen we op zoek te gaan naar onze innerlijke bron. Initieel weten we veelal niet waar we precies op zoek naar zijn, maar innerlijk ervaren we een bepaald onbestemd verlangen, een bepaalde onvrede of een onrust die ons aanzet om op zoek te gaan. Het is deze vlam van de zoektocht of dit heilige verlangen dat iemand naar een spiritueel of contemplatief pad en een spiritueel leven leidt. Elk aspect van onze menselijke ervaring kunnen we gebruiken als een toegangsdeur tot het ontwaken van onze essentie. Alles wat je ervaart is een gelegenheid om dieper en wezenlijker contact te maken met wij je bent, zodat we alle aspecten van onszelf kunnen omarmen, vooral ook die kanten van onszelf die we gewoonlijk verbergen en verwerpen. De workshop is een combinatie van lezingen, meditaties en experientiële oefeningen in “inquiry” en is het begin van een nieuwe doorlopende groep in Psychospiritueel werk. Deze workshop is een mogelijkheid om contact te maken met essentiewerk, waarbij we onderzoeken wat essentie is, hoe we het contact ermee verloren hebben en hoe we het contact ermee geleidelijk kunnen herstellen. We gaan de volgende onderwerpen behandelen:

  • Was is Essentie en hoe kunnen we onze Essentie ervaren?
  • Wat is de relatie tussen Essentie en onze persoonlijkheid?
  • Hoe zijn we het contact met onze Essentie verloren?
  • Hoe kunnen we onze essentie terug vinden en er opnieuw contact mee maken?
  • Hoe kunnen we onze psychologische obstakels tegemoet treden vanuit en met Essentie?
  • Inquiry als onze primaire werkmethode.
  • Het ontwikkelen van het contact met onze Essentie en het leven vanuit en met onze Essentie.

Datum.
12 -13 September 2020
Van 10.00 uur tot 17.30. De deuren gaan open om 9.40 en er is een middagpauze voorzien van 90 minuten.

Locatie.
V.C.O.K., Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent. Er zijn parkeerplaatsen voorzien in de leslocatie.

Prijs.
De workshop kost 165 euro. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening BE68 4480 0081 8134 van Douwe Nutterts met vermelding van de naam van de workshop.